Записване в училище „Родина“ за учебната 2017/2018 година

Започна записването на деца и ученици, в Българското неделно училище „Родина“ за новата учебна 2017/2018 година.

За 2017/2018 година, училище „Родина“ е включено в Списъка на българските неделни училища в чужбина за финансово подпомагане от Министерството на образованието и науката в България, по ПМС № 334/08.12.2011, под номер 154.

За контакт и въпроси пишете на bglcrodina@gmail.com .