За нас

БЪЛГАРСКИ УЧЕБЕН ЦЕНТЪР „РОДИНА“

Дейността в Българския учебен център „Родина“ се ръководи от Борд на Директорите.

Процесът на обучение в Учебния център и в Българското училище „Родина“ се организира и провежда от високо квалифицирани учители, преподаватели и педагози, придобили своето образование и степен на професионална квалификация в България.

Към Българското училище „Родина“ има избран и активно действащ Родителски съвет. 

 

БОРД НА ДИРЕКТОРИТЕ:

Велислава Акола – Президент и Училищен ръководител

Петя Минкова – Вицепрезидент

Галина Тодорова – Директор

Доника Дренчева – Директор

Севдалина Йорданова – Секретар 

РОДИТЕЛСКИ СЪВЕТ:

Илина Васева – Председател

Гинка Йорданова

Велислава Цончева

ПРЕПОДАВАТЕЛИ И УЧАСТВАЩИ В УЧЕБНИЯ ПРОЦЕС:

Велислава Акола – Училищен ръководител

Теодора Монова

Пламенна Димитрова 

Радостина Герджикова

Мариана Димитрова