За нас

БЪЛГАРСКИ УЧЕБЕН ЦЕНТЪР „РОДИНА“

Дейността в Българския учебен център „Родина“ се ръководи от Борд на Директорите.

Процесът на обучение в Учебния център и в Българското училище „Родина“ се организира и провежда от високо квалифицирани учители, преподаватели и педагози, придобили своето образование и степен на професионална квалификация в България.

Към Българското училище „Родина“ има избран и активно действащ Родителски съвет. 

 

БОРД НА ДИРЕКТОРИТЕ:

Велислава Акола – Президент и Училищен ръководител

Петя Минкова – Вицепрезидент и Председател на Родителския съвет

Галина Тодорова

Доника Дренчева

Севдалина Йорданова – Секретар и член на Родителския съвет (с право на глас)

РОДИТЕЛСКИ СЪВЕТ:

Петя Минкова – Председател

Красимир Михов

Илина Васева

Димана Кръстевич

Севдалина Йорданова

ПРЕПОДАВАТЕЛИ И УЧАСТВАЩИ В УЧЕБНИЯ ПРОЦЕС:

Теодора Монова

Пламенна Димитрова 

Мариана Димитрова

Радостина Герджикова

Димитричка Панчева

Тимотей Господинов

Димка Щъркелова