Записване

В училището може да бъде записано всяко дете или ученик без оглед на дискриминация по отношение на раса, цвят, религия, възраст, пол, семейно или социално положение, и навършващо 5 г. по време на учебната година.

Tаксата за учебната 2017/2018 г. е $ 30.00 на месец.

За второ дете от същото семейство, месечната такса е $ 15.00.

Плащането може да бъде извършено с чек, с money order или в брой в началото на всеки месец.

Децата, на новопристигнали от България семейства, могат да посещават училището безплатно през първата година от пристигането.

За повече информация и въпроси пишете на bglcrodina@gmail.com .