Дарители

Ръководството на Българския учебен център „Родина“ и преподавателският екип изказват най-сърдечна благодарност към всички хора и организации, които най-доброволно са подпомогнали Учебния център с труд, време и/или средства, за организирането и провеждането на всички мероприятия в него, в училище „Родина“ и в танцовата група „Шареница“ *.

Елизабет Романова

Маги и Димитър Тодоров

Barb Tello-Accola

Dr. Janet DeVaul

Албена Арнаудова

Dr. Annie Auletta

Will Turner

William Doug Douglass

Diana Souza

Петър Москов

Борис Наков

БПЦ”Света Петка”

Цветана Дренчева

БПЦ”Св.Йоан Кръстител”

Роман Керековски

сем. Желязкови

Community Church – St. Pete, FL

Kumon

Павлин

Bill & Rebecca Accola

Dr. Falcon

Florida Dental Centers

Alex Nas

Mike Hoadley

Бонка Кънчева

Десислава Недялкова

Даниела Димитрова

Мария Димитрова

Доника Дренчева

Мирослав Монов

Greg and John Accola

Борислав Щъркелов

Десислава Петров

Димитричка Панчева

Севдалина Йорданова

Kalina’s Coffee and European Foods

Мира Грозлек

Антония Герджикова

Велислава Акола

Маги и Ванко Карагьозови

Пламенна Димитрова

Мария Гивезова

Димка Щъркелова

Калина Любомирова

Емил и Соня Димитрови

Константин Иванов

Mary Lou Szydlowski

Читалище „Родина“

Катина Симеонова Бенчева

Bob and Sharon Brown

Christine Alexander

Женско дружество „Българска роза“

Ангелика Алексова

 

*Имената на дарителите са записани отдолу нагоре, по реда, в който са оказали помощ и са дарили доброволен труд, време и/или средства за дейностите на Българския учебен център „Родина“.