Български език

В училище „Родина’’ се изучават: Български език и литература, Роден край, Човекът и обществото, народни танци и други.

В учебния процес учителите работят по адаптираните програми за българските училища в чужбина, съобразени с изискванията на Министерството на образованието и науката в България и сами избират учебниците и учебните помагала.

През учебната 2017/2018 година, в училището ще има подготвителна група за деца 5-7 годишна възраст, първи клас, трети клас и четвърти клас.

Откриването на учебната година ще се проведе на 10 септември 2017 г.

През 2017/2018 г., учебните часове за всички групи и класове ще се провеждат в неделя.

 

За контакт и въпроси пишете на bglcrodina@gmail.com .